Începând de astăzi, Ungaria a restabilit controlul frontierei pe toată lungimea graniţelor interne

Începând de astăzi, Ungaria a restabilit controlul frontierei pe toată lungimea graniţelor interne

Guvernul maghiar a restabilit provizoriu controlul frontierei pe toată lungimea graniţelor interne, începând de astăzi, 1 septembrie 2020, conform hotărârii guvernamentale publicate duminică în Monitorul Oficial al Ungariei.

Cetăţenii maghiari care sosesc din străinătate, respectiv membrii familiilor acestora care nu dispun de cetăţenie ungară, pot fi supuşi unui examen medical la intrarea pe punctele de trecere a frontierei.

În cazul în care examenul constată posibilitatea contagierii, persoanele vor fi puse în carantină instituţională sau, dacă nu există un risc epidemiologic, în izolare la domiciliu. Dacă examinarea nu constată suspiciunea contagierii, persoanele intrate vor fi puse în carantină desemnată de autoritatea epidemiologică sau în izolare la domiciliu timp de 14 zile. Ele pot fi scutite de această procedură în cazul în care prezintă două teste de biologie moleculară (teste PCR) efectuate la o distanţă de cel puţin 48 de ore.

În cazul suspiciunii contagierii pe baza cercetării contactelor, prima examinare trebuie începută în a patra zi după data contactului persoanei în cauză cu persoana contagiată.
    
Potrivit hotărârii guvernului, la trecerea frontierei cu paşaport personal sau alt document de circulaţie, în scopuri neoficiale, o apreciere identică cu cetăţenii ungari li se rezervă persoanelor – şi membrilor familiilor acestora – care dispun de un permis de şedere permanentă în Ungaria sau de un permis de şedere pentru o perioadă de peste 90 de zile eliberat de serviciul pentru străini, precum şi sportivii, specialiştii şi delegaţii organizaţiilor sportive din Ungaria, care se reîntorc în ţară după o participare la o competiţie internaţională desfăşurată în străinătate.
    
Hotărârea nu este valabilă pentru trecerea frontierei în cadrul transportului de mărfuri sau cu paşaport oficial, respectiv pentru persoanele care pot justifica în mod temeinic faptul că au trecut prin contagierea cu coronavirus în decursul ultimelor 6 luni.
    
Hotărârea interzice intrarea în Ungaria a cetăţenilor străini în regim de circulaţie transfrontalieră a persoanelor. Scutirea de această dispoziţie poate fi dată numai de poliţia maghiară, în următoarele cazuri: participare la o procedură judiciară sau altă procedură oficială în Ungaria, activitate cu scopuri de afaceri sau alte activităţi profesionale justificate prin scrisoare de invitaţie, tratament medical justificat prin bilet de internare, îndeplinirea unor obligaţii legate de studii sau examene, deplasarea la punctul de pornire al unui transport sau întoarcerea de la punctul de pornire în cadrul traficului persoanelor, participare la evenimente familiale – căsătorie, botez, înmormântare – întreţinerea sau îngrijirea rudelor, participare la manifestări internaţionale sportive, culturale sau bisericeşti de o importanţă deosebită, precum şi pentru alte motive care pot fi apreciate ca atare.
    
Cererea de scutire se va depune pe cale electronică în limba maghiară sau engleză, ea poate fi depusă şi de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită.
    
Cetăţenii ţărilor vecine cu Ungaria şi cetăţenii ungari care trăiesc în aceste ţări pot intra pe teritoriul Ungariei pe o durată maximă de 24 de ore, la o distanţă de cel mult 30 km faţă de frontiera statului, fără să depăşească această zonă desemnată. Pot intra şi ungurii care trăiesc în această zonă de 30 de km, dacă s-au aflat mai puţin de 24 de ore în zona lată de 30 de km dincolo de frontiera de stat, pe teritoriul ţării vecine.
    
Hotărârea ministrului de interne publicată în monitorul oficial al Ungariei stipulează că persoanele care călătoresc în scopuri de afaceri pot intra pe teritoriul ungar indiferent de ţara din care provin.
    
Tranzitul persoanelor străine prin Ungaria este permisă în cazul în care din examenul medical de la intrarea în ţară nu rezultă suspiciunea contagierii, dacă persoana în cauză îndeplineşte condiţiile de intrare stabilite în codul de control la frontieră valabil în spaţiul Schengen, dacă poate justifica motivul deplasării, ţara de destinaţie, şi faptul că are intrarea asigurată pe teritoriul ţării vecine situate pe traseul de deplasare către destinaţie.
    
Deplasarea în tranzit este permisă doar pe trasee desemnate, cu opriri doar în locuri desemnate şi pe o durată de timp de maxim 24 de ore.
    
Participanţii străini la competiţiile sportive internaţionale organizate în Ungaria – cu excepţia spectatorilor – pot intra pe teritoriul Ungariei dacă în cele 5 zile anterioare intrării au produs rezultate negative la două teste PCR, la o distanţă de cel puţin 48 de ore, cu justificarea rezultatului cu documente scrise în limba maghiară sau engleză. Excepţie fac participanţii supuşi protocolului Federaţiei Europene de Fotbal, care pot intra în ţară cu un test PCR negativ efectuat cu cel mult 3 zile înaintea intrării.
    
Hotărârea precizează că guvernul poate emite hotărâri speciale privind procedurile epidemiologice de urmat în cazul unor evenimente sportive de importanţă deosebită.
    
Convoaiele militare pot intra pe teritoriul Ungariei şi pot traversa teritoriul ţării, dacă deplasarea de trupe se rezumă în mod exclusiv la transportul mijloacelor tehnice, al echipamentului şi al efectivelor de militari, şi dacă trecerea frontierei ţării vecine este asigurată de aceasta din urmă.
    
De asemenea, în Monitorul Oficial s-a publicat informaţia potrivit căreia Armata Ungară participă la sarcinile de control şi de apărarea frontierei pe perioada situaţiei de criză epidemiologică, participă la activitatea de patrulare, la dezinfectarea unor obiective în cazul solicitării corpului operaţional, precum şi, la nevoie, la operaţiuni de însoţire sau de pază şi apărare legate de circulaţia în tranzit.

MTI

X