FOTO: Bogăţii sub soare – Vă prezentăm istoria județului Csongrád din Câmpia Maghiară

FOTO: Bogăţii sub soare – Vă prezentăm istoria județului Csongrád din Câmpia Maghiară

Judeţul Csongrád aflat în partea sudică a Ungariei, în regiunea Câmpiei – sudice, întinzându-se pe o suprafaţă de 4,3 mii de km pătraţi, cu cele 60 de localităţi pe care le are, împreună cu 420 de mii de locuitori, este unul din judeţele de mijloc a ţării, ca mărime. În partea de sud este învecinat cu România şi Serbia, este situat la intersecția drumurilor de circulație şi comerciale, as el are un rol activ în comerţul de exterior şi tranzit. Szeged (Seghedin) reşedinţa judeţului, este centrul administrativ, financiar, educativ şi cultural, centrul comercial şi de cerecetări, al sănătăţii, centrul turistic al regiunii. Localităţile Hódmezővásárhely, Csongrád, Szentes, Makó (Macău) au o istorie bogată, iar Kistelek, Mórahalom şi Mindszent au fost ridicate la nivel de oraş, localităţi care se dezvoltă foarte repede.

Csongrád se află în partea cea mai adâncă a Câmpiei şi geografic, în mare parte este un şes perfect în mijlocul căruia curge râul Tisa. În partea de vest se întinde regiunea nisipoasă – loess, dea lungul râului găsim lunci inundabile, întretimp ce partea din Békés-Csanád este un teren de o calitate de câmpie superioară. Râul principal Tisa, în care se varsă Hármas-Körös la Csongrád, la Szeged se întâlneşte cu Mureşul. Acest oraş este regiunea cea mai însorită a ţării. Părţile de loess mai ridicate sunt folosite în agricultură, dea lungul râurilor se găsesc păduri destul de late, iar regiunea nisipoasă din vest este folosită pentru cultivarea legumelor şi fructelor. 10 %- din suprafaţa judeţului Csongrád este ocrotit de lege. Condiţiile geologice sunt avantajoase: adâncul pământului cuprinde rezerve enorme de hidrocarburi şi ascunde o cincime a apei termale a ţării.

Săpăturile arheologice dovedesc faptul că teritoriul judeţului este locuit de 7000 de ani. Acest meleag a fost teritoriu regelui hun A la. După Anonymus, ungurii au ţinut prima adunare naţională la Szer (în zilele noastre Ópusztaszer). Regele Sfântul Ştefan a înfiinţat printre primii o eparhia în anul 1030, cu reşedinţa la Csanád. Pe acelaşi teritoriu a fost înfiinţat şi judeţul Csongrád, cu reşedinţa la Csongrád. În 1241 tătarii au devastat şi acest meleag, rolul fortăreţii din Csongrad a fost preluat de cetatea regească nouă din Szeged. Din cauza regresului economic şi cultural al turcilor care au rămas pe acest teritoriu mai mult de un secol jumate, numeroase pamânturi au devenit nelocuibile. În anii plin de diferende politice şi religioase, aici şi-au găsit un loc bun protestanţii. În 1686 în mare parte, regiunea s-a eliberat de sub stăpânirea turcească, dar dezvoltarea teritorului nu a început decât după lupta de eliberare a lui Rákóczi (Racoţi). Cultivarea pământurilor nu a început decât în a doua jumătate al secolului 18, de către locuitorii cătunilor, aşezare omenească caracteris că şi în ziua de azi în judeţul nostru. În lupta de eliberare din 1848-49, locuitorii oraşului de câmpie, s-au adunat cu toţii sub steagul lui Lajos Kossuth.

Dezvoltarea economică ia un elan mai mare după compromisul din 1867, spre sfârşitul secolului 19-lea şi judeţul Csongrad se ataşează în circulaţia de modernizare a economiei naţionale. Pe lângă cul varea grâului, a început să se dezvolte şi prelucrarea boieii, în împrejurul localităţii Makó (Macău) cultivarea cepei, iar teritoriile pustii şi nisipoase au început să înflorească, pline de livezi şi podgorii. Mai târziu a început să se dezvolte şi cultivarea legumelor în împrejurimea Szenteşului. Au început să fie construite industrii de prelucrarea materialelor de bază a produselor alimentare şi produselor agricole. Primul război mondial a distrus reţeaua relaţiilor economice, în schimb în 1921 Szeged a primit un institut de învăţământ superior. Azi judeţul este unul dintre cele mai important centru al ţării din punct de vedere cultural, pedagogic, al sănătăţii şi de cercetări, cu condiţii optime inovative în dezvoltarea tehnologiei şi folosirea avansurile economice şi sociale.

Ofertele turistice a judeţului Csongrad se bazează pe premisele atrăgătoare ale naturii, pe valorile istorice şi culturale, pe tradiţiile etnografice şi agriculturale, şi nu întimul rând pe viaţa spirituală şi ştiinţifică.

Judeţul Csongrád – Bogăţii sub soare
SURSA: Consiliul Judetean Csongrád

 

X